Ankrowanie

ankrowanieAnkrowanie to proces stabilizowania i wzmacniania konstrukcji budowlanych poprzez zastosowanie kotew, śrub ankrowych lub innych elementów mocujących. Te elementy są instalowane w istniejącej konstrukcji, takiej jak fundamenty, ściany lub sklepienia, w celu zwiększenia ich wytrzymałości, stabilności oraz odporności na obciążenia zewnętrzne, takie jak siły sejsmiczne, wiatr, ciężar własny budynku czy zmiany w gruncie.

Ankrowanie budynku często stosuje się podczas renowacji i rekonstrukcji historycznych obiektów. Celem takiego zabiegu jest zabezpieczenie konstrukcji przed dalszymi uszkodzeniami. Spinanie budynku może dotyczyć także nowych konstrukcji tam, gdzie wymagana jest dodatkowa stabilność. Ankrowanie pozwala na zachowanie integralności strukturalnej budynku, minimalizuje ryzyko uszkodzeń i zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom.

Ankrowanie budynku: Jak przebiega proces?

Sposób stabilizowania i wzmacniania konstrukcji jest zależny od podłoża obserwowanych negatywnych zjawisk. Na podstawie analizy rozmieszczenia i układu rys na ścianach budynku oceniamy, czy przyczyną jest:

  • nierównomierne osiadanie fundamentów,
  • zmiana schematu statycznego pracy ścian,
  • zmiana obciążeń na tle konstrukcyjnym.

Na tej podstawie wdrażamy odpowiednie działania naprawcze, dzięki którym klamrowanie domu czy spinanie budynku innego przeznaczenia zapewnia jego stabilność i bezpieczeństwo. To bardzo ważne, ponieważ nieodpowiedni dobór metod pracy może przynieść rezultat odwrotny od zamierzonego i wpłynąć niekorzystnie na zabezpieczaną konstrukcję.

Klamrowanie domu krok po kroku

Przed przystąpieniem do prac ankrowania, specjaliści dokładnie oceniają stan budynku, identyfikując przy tym obszary wymagające wzmocnienia. Na tej podstawie powstaje szczegółowy plan działań naprawczych.

Głównymi elementami wykorzystywanymi w procesie ankrowania są kotwy i śruby. Instalujemy je w konstrukcji budynku, aby zwiększyć jego stabilność. Kotwy mogą być montowane zarówno w ścianach, jak i w fundamentach.

Oprócz instalacji kotew, proces może również obejmować dodatkowe metody wzmacniania, takie jak wzmocnienie ścian za pomocą siatek i betonu, czy też zastosowanie specjalnych technik wzmocnienia starych fundamentów.

Ankrowanie ścian: Kompleksowa obsługa naprawcza

ankrowanie

Działamy na terenie całego kraju zapewniając kompleksową obsługę naprawczą wszelkiego typu obiektów budowlanych – mieszkalnych, przemysłowych, gospodarczych, użytku publicznego. Nasza usługi obejmują:

  • analizę stanu technicznego obiektu,
  • pomiar nośności gruntu,
  • sporządzanie ekspertyz budowlanych,
  • wykonywanie projektów naprawczych,
  • przeprowadzanie prac związanych z naprawą obiektów.

Pracujemy z wykorzystaniem wysokiej jakości sprzętu i materiałów służących do naprawy budynków, co przekłada się na efektywność naszych działań oraz możliwość zabezpieczenia obiektu w długiej perspektywie czasu.

Inwestorów zainteresowanych możliwością przeprowadzenia prac związanych z klamrowaniem budynku czy spinaniem ścian zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu. Zespół SIVEL z przyjemnością odpowie na wszystkie pytania.

Koszyk