Jet Grouting

Jet grouting (iniekcja strumieniowa) to przełomowa technologia wzmacniania i stabilizacji gruntu. Iniekcja strumieniowa wykorzystuje wysokoenergetyczny strumień cieczy do  procesu erozji, w efekcie którego jest wytworzenie bryły scementowanego gruntu o dowolnych gabarytach. Jet grouting oferuje skuteczne rozwiązania w szerokim zakresie zastosowań. Wskazać tu należy:

  • kontrolę napływu wód gruntowych oraz stabilizację gruntu do przeprowadzenia wykopów w niestabilnym podłożu,
  • podchwycenie fundamentów,
  • obudowę wykopów,
  • uszczelnienie dna wykopów.

Jak przebiega proces jet groutingu?

Jet grouting polega na lokalnym rozluźnieniu struktury podłoża poprzez rozpłukanie za pomocą wysokoenergetycznego strumienia iniektu lub wody. Proces ten prowadzi do wymieszania gruntu zalegającego w podłożu z materiałem iniekcyjnym, co skutkuje wytworzeniem bryły scementowanego gruntu o dowolnych gabarytach.

Kluczowym elementem jet grouting jest zastosowanie wysokoenergetycznego strumienia cieczy, który umożliwia erozję gruntu i jego mieszanie ze spoiwem. Strumień ten może być dostarczany w różnych systemach, w zależności od potrzeb projektowych i rodzaju gruntu.

Systemy jet grountingu

Wyróżnia się trzy główne systemy jet grouting:

  • pojedynczy,
  • podwójny,
  • potrójny.

W systemie pojedynczym wykorzystuje się jedynie zaczyn iniekcyjny, zwykle na bazie cementu, który jest wtryskiwany pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio do gruntu. Strumień cieczy powoduje erozję gruntu i jednocześnie jego mieszanie ze zaczynem. a metoda jest szczególnie skuteczna w gruntach niespoistych, takich jak piaski i żwiry, gdzie wysokie ciśnienie pozwala na efektywne przenikanie i mieszanie materiału iniekcyjnego z gruntem.

W systemie podwójnym, oprócz zaczynu iniekcyjnego, wykorzystuje się również sprężone powietrze. Zaczyn jest podawany w otulinie sprężonego powietrza, co zwiększa energię erozyjną strumienia. Ta metoda pozwala na lepsze mieszanie zaczynu z gruntem, co jest korzystne w przypadku bardziej spoistych gruntów, takich jak gliny czy iły.

System potrójny jest najbardziej zaawansowanym systemem jest grountingu. Wykorzystuje wykorzystuje strumień wody z otuliną powietrzną do erozji gruntu oraz osobny kanał do podawania zaczynu cementowego. Woda i powietrze są wtryskiwane razem, tworząc silny strumień erozyjny, który rozluźnia grunt, a następnie zaczyn cementowy jest wtryskiwany w powstałą przestrzeń, umożliwiając efektywne scementowanie gruntu.

Wzmacnianie i stabilizacja gruntu przy pomocy jet grouting

Jet grouting to jedna z metod, którą stosujemy do wzmacniania i stabilizacji gruntu pod obiektami budowlanymi. Metoda ta wykazuje wysoką skuteczność w szerokim spektrum gruntów, przy jednoczesnej możliwości wzmacniania gruntów w miejscach trudnodostępnych i wokół przeszkód takich jak np. instalacje. Jej wybór pozwala na skrócenie czasu budowy, a w przypadku stabilizacji gruntów już eksploatowanych pozwala na przeprowadzenie prac bez zakłócania normalnego użytkowania obiektu.

Zapoznaj się również z naszą ofertą studni fundamentowych!

Koszyk